Programerka a ne štreberka

Federalno ministarstvo kulture i sporta & Bit Centar & Američki kutak Tuzla & Laboratorium & AKM & Saranda & Kabil

Programerka a ne štreberka

JULI 1, 2021 | LEJLA BAŠIĆ

Jasno je da se podatak o vrlo malom broju angažovanih žena u IT sektoru može posmatrati kao posljedica nedostatka dodatnih aktivnosti u STEM oblastima za mlađe grupe djevojaka. U trenutku kada djevojke odluče da upišu fakultet, veliki broj se odlučuje za upis tzv. “lakših” fakulteta, uslijed dugogodišnjeg uticaja društva i porodice o stereotipima i predrasudama o inžinjerskim zanimanjima kao “muškim” poslovima. Dodatno je važno napomenuti da većina djevojaka nije imala priliku da se upozna sa modernim STEM aktivnostima kao što su nauka, programiranje i robotika te nemaju razvijene osjećaje radoznalosti, kreativnosti i sposobnosti da rješavaju probleme.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva rada sa studenticama tehničkih fakulteta, pokazalo se da veliki broj studentica ima nisko samopouzdanje i pored odličnog uspjeha tokom studija. Ideju za ovaj projekat smo dobili nakon implementacije manjeg projekta pod nazivom “Explore new borders” gdje smo u tri različite osnovne škole održali jednokratne 3-satne radionice sa Lego robotima. Pozitivno iskustvo iz tog projekta kao što je veliko interesovanje djevojčica nam je poslužilo kao inspiracija za ovaj projekat, pri čemu smo željeli ispraviti greške i pružiti rad sa djevojčicama u dužem periodu.

Sveukupni cilj projekta


Projekat "Programerka, a ne štreberka!” ima za cilj organizovanje i implementaciju ljetne škole programiranja i robotike za djevojke i djevojčice u dobi od 8 do 18 godina. Projekat je namjenjen za dvije grupe djevojaka: prvu grupu predstavlja skupina članica udruženja “GirlTHing” koje su ujedno i studentice fakulteta tehničkih nauka, u cilju njihovog osnaživanja te razvoja i unaprijeđenja IT i “soft skills” vještina; dok drugu grupu čine djevojčice i djevojke u osnovnim i srednjim školama na području grada Tuzla. Projekat je zamišljen da se realizira na način da studentice postanu edukatorice za mlađe generacije djevojaka i samim tim im približe koncepte STEM tehnologija, programiranja i robotike, dok mlade djevojke i djevojčice iz osnovnih i srednjih škola se upoznavaju sa novim tehnologijama iz drugačijeg ugla u odnosu na tradicionalno školovanje.

Planirane aktivnosti


Koncept ljetne škole se pokazuje opravdan iz više razloga: djevojke se zabavljaju, druže i intenzivno uče za vrijeme školskih praznika, imaju mogućnost da se fokusiraju 5 dana samo na projekat kojim se bave, te je brzina i dubina učenja povećana u odnosu na školsku godinu jer druge školske i izvanškolske aktivnosti su minimizirane. Prioritetne oblasti koje pokriva projekat uključuju upotrebu računara, gdje će studentice kao i djevojke imati priliku da se upoznaju sa radom na računaru kao i alatima potrebnim za programiranje malih uređaja i robota; programiranje u različitim programskim jezicima kako bi implementirale funkcionalnosti različitih uređaja te “soft skills” vještine neophodne za edukatorice u smislu vještina prezentacije, timskog rada, prijenosa znanja i razmjene iskustva.

Aktivnosti koje planiramo sprovesti u ovom projektu se odnose na organizaciju i implementaciju 2-sedmične ljetne škole. U toku prve sedmice će se odvijati rad sa djevojkama iz srednjih škola, pri čemu će imati priliku naučiti da rade sa Arduino uređajima u sklopu kreiranja inteligentnih i zabavnih rješenja (kao što je npr. pametna prskalica antibakterijskog gela za ruke). Edukatorice će biti studentice Fakulteta elektrotehnike u Tuzli koje imaju iskustva u radu sa Arduino uređajima i koje će osmisliti i realizirati navedene aktivnosti. U toku druge sedmice, djevojčice iz osnovnih škola će imati priliku da rade sa Lego robotima kao i mikro:bit uređajima kako bi programirale i rješavale zanimljive izazove.

Važno je napomenuti da velikih broj osnovnih i srednjih škola na području grada Tuzle ne radi sa robotima i malim uređajima u toku školske godine, a dodatne edukacije iz STEM oblasti su dostupne pri čemu su roditelji dužni izdvojiti velike svote novca. S obzirom da je izmjena nastavnog plana i programa dugotrajan proces, podržavanjem ovakvog projekta doprinosi se razvoju vještina mladih djevojaka i djevojčica u dobi od 8 do 24 godine, pri čemu računamo i studentice fakulteta koje će biti uključene kao edukatorice. Udruženje mladih žena “GirlTHing” ima za osnovni cilj da podrži i osnaži žene svih životnih dobi da se bave informacionim tehnologijama. Veliki broj naših članica su studentice tehničkih fakulteta koje su kroz dosadašnje projekte dodatno unaprijedile i razvile svoje programerske i prezentacijske vještine, što im je pomoglo pri zapošljavanju i daljem razvoju IT karijere. Naše udruženje je do sada realizovalo 4 projekta gdje su nam glavne ciljne grupe upravo bile mlade djevojke, i smatramo da projekti poput ljetne škole programiranja za djevojčice biti od velikog značaja za razvoj i promoviranje politike prema mladima u Federaciji BiH.

Trajanje projekta


Od 1.7. do 31.9.2021. godine.

image
image
image