Fondacija tuzlanske zajednice

Jaka JA

NOVEMBAR 1, 2021 | LEJLA BAŠIĆ

Projekat "Jaka Ja" je namjenjen mladim djevojkam tehničkih fakulteta, s ciljem razvoja njihovog mentalnog zdravlja, budući da mentalno zdravlje studenata postaje sve veća briga u današnjem društvu. Mentalne bolesti imaju ozbiljne posljedice na akademski uspjeh, produktivnost i društvene odnose, te realizacijom ovog projekta, UMŽ “GirlTHing” adresira ovaj problem u našoj zajednici.

Cilj projekta


Obzirom na misiju i viziju našeg udruženja, projektom “Jaka JA” koji je namjenjen upravo mladim djevojkama, studetnicama tehničkih fakulteta, želimo pružiti podršku i u oblasti mentalnog ali i fizičkog zdravlja. Razvojna vizija Udruženja mladih žena “GirlTHing'' je definirana kao “Studentice završavaju IT fakultete kao sposobne i snažne individue sa jasnom vizijom svoje karijere.”, te se cilj projekta “Jaka JA” uklapa u spomenutu viziju, jer mentalno zdravlje te ojačavanje sebe kao individue je prvi korak ka uspješnoj karijeri.

Aktivnosti


Projekat je otvoren sa “Online Booster Night” webinarom, gdje su učesnice iz velikog broja gradova imale priliku sa gošćama Katarinom Urošević i Majdom Mujanović Babović u ugodnoj atmosferi razgovarati o životnim borbama i izazovima kako u školi tako i na radnom mjestu, te o postavljanju granica i prioriteta kao i o pozitivnim promjenama i poboljšanju mentalnog zdravlja.

Fizička neaktivnost je jedan od glavnih neprijatelja mentalnog zdravlja. Upravo iz ove retorike su u skolpu pojekta “Jaka JA” organizovana dva treninga kako bi fizički “pokrenuli” studentice. Ovom prilikom, studentice su imale priliku da rade na svom tijelu, te da izađu iz svoje zone komfora. Poseban naglasak je bio na treningu samoodbrane, kojeg je vodila Una Selman Žilić, kako bi djevojke mogle fizički da prerade sve emocije koji im stvaraju pritisak i nezadovoljstvo. Studentice su kroz čas joge, sa Nadinom Šećerbegović, koja na jednostavan način pobuđuje svjesnost, te povezuje tijelo i um, uvidjele beneficije i bitnost fizičke aktivnosti.

S obzirom da još uvijek postoji stigma oko mentalnog zdravlja, u sklopu ovog projekta je su održane grupne psihoedukacije sa iskusnom psihoterapeutkinjom Teufikom Ibrahimefendić, koje su studentice iskoristile kao priliku da progovore, analiziraju i savladaju sve prepreke s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Učesnice su se uz pomoć raznih grupnih zadataka pod vodstvom psihoterapeutkinje Teufike Ibrahimefendić uspjele upoznati sa svojim strahovima, problemima i izazovima sa kojima se susureću.

Ljude često grupišemo na osnovu njihovog fizičkog izgleda, na primjer da li su muškog ili ženskog spola. Ipak to je samo jedna strana ličnosti. Ima toliko drugi stvari koje govore o nama osim naše spoljašnosti.

Teufika Ibrahimefendić, Geštalt psihoterapeutkinja


image
image
image